DirAnt

Diarienummer 2014-02003
Koordinator LocuSense AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har framgångsrikt uppfyllt sitt syfte. Målen är uppfyllda så långt möjligt.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultatet är en platt antenn-design som LocuSense är intresserad av att använda. Den behöver då konstrueras och testas Dessutom måste ´freedom to operate´ undersökas och beslut tas om värdet av att skydda resultaten.

Upplägg och genomförande

SICS har utfört sina delar t o m bättre än förväntat. Förutom hög kvalitet på resultatet så har det inte behövts någon extra styrning för att nå målet.

Externa länkar

www.LocuSense.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.