Dipstick

Diarienummer 2013-05174
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 857 945 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet skulle undersöka behov och möjlig utveckling av point-of-care- diagnostik (patientnära analys, PNA) för diagnos av urinvägsinfektion eller hjärtinfarkt. Projektet fokuserade efter intervjuer med vårdpersonal på urinvägsinfektion då de tillgängliga teknikerna och resurserna var bättre lämpade för utveckling av den typen av diagnostik. En laboratoriemetod baserad på ATP-analys anpassades för att fungera i en mätsticka. Projektet har demonstrerat att samtliga ingående reaktionsstegen kan utföras i ett format som kan integreras i en sticka.

Resultat och förväntade effekter

Behov av förbättrad patientnära analys för diagnos av urinvägsinfektion identifierades.En laboratoriemetod baserad på ATP-analys anpassades för att fungera i en mätsticka. Projektet har demonstrerat att de ingående reaktionsstegen kan utföras i ett format som kan integreras i en sticka.Nya kontakter med sjukvården etablerades för samverkan inom projektet. Möjligheter finns för fortsatt samarbete och samverkan med användare i sjukvården och för utveckling av metoden.Intresse för eventuellt samarbete finns från större internationellt företag.

Upplägg och genomförande

En designfas med intervjuer och workshops. Medverkan av industridesigner tydliggjorde behovet och gav ett nytt värdefullt perspektiv på en i forskarvärlden underskattad/okänd del av utveckling.En laborativ utvecklingsfas efter identifierat behov. Utvecklingsarbetet drog nytta av nätverket i gruppen vilket möjliggjorde teknikutvecklingen.Förbättring kan vara att utifrån erfarenheter i projektet tydligare definiera processen och parternas roller från början av liknande projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.