Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma: konceptverifiering

Diarienummer 2018-00213
Koordinator Health Support Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Barnfetma är ett av de största hoten mot folkhälsa globalt. Behandling är resurskrävande och relationen mellan effekt och kostnad är idag ogynnsam. I Sverige får endast 10-20% av barn som har fetma vård vilket skapar ökat lidande och framtida kostnader. Vi utvecklar ett digitalt verktyg som syftar till att göra behandlingen mer tillgänglig och effektiv. Resultat från kliniska studier är lovande och vi önskar nu att verifiera verktygets praktiska nytta genom att använda systemet i klinisk praktik.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att den nyöppnade kliniken ska kunna behandla fler patienter till en lägre kostnad per patient med bättre resultat jämfört med konventionell behandling som den är given Sverige och internationellt idag. Vi ska också skapa en plan för nationell och internationell expansion och utveckla betalningslösningar i samarbete med Stockholms läns landsting.

Planerat upplägg och genomförande

En ny klinik för barnfetmabehandling ska öppnas vid Sophiahemmet i Stockholm som kommer att ta emot patienter från hela Stockholms län med start första september, Martina Centrum för Vikthälsa. Klinikens vårdarbete ska koordineras med det nya digitala verktyget. Det kommer även genomföras en internationell marknadsbedömning för att bedöma potentialen i några viktiga marknader i EU.

Externa länkar

Länk till Health Support Sweden AB som utvecklar systemet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.