Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala tjänsteinnovationer och affärsmodeller

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 343 059 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har handlat om möjligheterna och hindren för hur svensk industri kan bygga digitala tjänsteinnovationer med hjälp av IoT. Detta har gjorts i nära samarbete med företag som har utvecklat och implementerat IoT lösningar såsom Luda.Farm, Telenor, m.fl. Projektet har resulterat i utvecklingsprojekt som har implementerats i projektpartnernas organisationer. Resultat från projektet har genom seminarier och skrifter för industrin spridits till företag inom och utanför projektets ram för hur företag bättre kan utveckla och implementera IoT lösningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom de aktiviteter som har genomförts inom ramen för projektet har vi uppfyllt projektets huvudsyfte med att utveckla och sprida innovationsförmåga hos svenska företag med avseende på digitala tjänsteinnovationer och affärsmodeller. Vi har uppfyllt de mål vi hade med våra två projektpartners och har spridit våra resultat på hur svensk industri kan hantera möjligheter och utmaningar med IoT. Vi har även sammanställt våra resultat i akademiska skrifter.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på ett omfattande empiriskt arbete i form av ca. 50 intervjuer samt workshops. Projektet har även analyserat forsknings och populärvetenskaplig litteratur för att identifiera möjligheter och hinder med att utveckla och implementera IoT lösningar. Metoder och förslag har tagits fram på hur både medverkande företag och övriga företag behöver arbeta med at utveckla och implementera IoT lösningar. Flertalet seminarier mot en bredare publik har genomförts och akademiska skrifter har författats för att sprida resultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 maj 2024

Diarienummer 2016-03197

Statistik för sidan