Digitala tjänsteinnovationer och affärsmodeller

Diarienummer 2016-03197
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Framförallt handlar projektet om möjligheterna och hindren för hur svensk industri kan bygga digitala tjänsteinnovationer och förändra sina affärsmodeller med hjälp av digitalisering och IoT. Projektet genomförs tillsammans med företag som inom ramen för projektet ämnar bedriva innovativa utvecklingsprojekt baserat på digitalisering och speciellt IoT. Projektet kommer dels stärka den digitala innovationsförmågan hos medverkande företag, dels sprida resultat i form av best practices och arbetsmetoder till svenska företag som står inför liknande utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

1. Projektet kommer att leda till ökad förmåga att utveckla och implementera digitala tjänstesinnovationer och affärsmodeller i de medverkande organisationerna. 2. Projektet kommer att dokumentera de utmaningar som de medverkande företagen ställs inför. 3. Projektet kommer att utveckla best practices för att hantera gränssnitt och överlämning av utvecklingsprojekt från utvecklande organisation till implementerande organisation 4. Projektet kommer att sprida kunskap om utmaningar och best practices genom workshops och publikationer.

Planerat upplägg och genomförande

Två studier ligger till grund för projektet: 1. Utmaningar vid utveckling av lösningar och affärsmodeller för IoT Studien genomförs i samarbete med en utvecklare av IoT lösningar och tio företag som digitaliserar sina affärer för att förstå utmaningar med att utveckla lösningar och nya affärsmodeller för IoT. 2. Utmaningar vid implementering av lösningar och affärsmodeller för IoT Studien kommer att genomföras i samarbete med ett företag som kommer att implementera en IoT-lösning. Därtill tillkommer studier på tio företag för att förstå vilka utmaningar de har med implementering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.