Digitala Studiometoder för Affarsinnovation

Diarienummer 2016-04527
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB
Bidrag från Vinnova 1 199 341 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

De metoder som utvecklas inom projektet Digitala Studiometoder för Affarsinnovation, har förutsättningar att knyta samman svenska företag från olika sektorer i gemensamma utvecklingsinitiativ, skapa rikare och mer meningsfull innovation över geografiska avstånd, och öka den innovationskapaciteten. Målet med projektet är att beskriva hur innovationsmetoder som bygger på fysisk interaktion, vilket exempelvis används på företags innovationsavdelningar eller R&D lab, framgångsrikt kan kombineras med öppna metoder såsom open innovation eller design thinking.

Förväntade effekter och resultat

Lösningar som genereras från projekt inom mediesektorn inriktade på nyhetspersonalisering, medborgarjournalistik och robotjournalistik kommer att implementeras i deltagande företag. Dessutom planerar projektet att tillgängliggöra material och resultat från studio experimenten för intresserade (medie-) företag i Sverige och utomlands dels genom web-publicering och dels genom ett event om digitala innovationsstudios vid Jönköping University.

Planerat upplägg och genomförande

Inom ´Digital Business Innovation Studio (DBIS)´-projektet fungerar forskare som processtöd för deltagande företag i deras innovationsprocesser i formuleringen av frågeställningar, tolkning av resultat, projektdesign och metodik. Företagen kommer i övrigt att driva projekt som i huvudsak baseras på deras egen kompetens och preferens. Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket: formulering av DBIS-konceptet; företagsstyrda projekt; implementering av DBIS-insikter; spridning av projektresultat i andra branschkanaler.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.