Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Digitala Stambanan Produktion

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Industri- & materialvetensk
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2021 - juli 2024
Status Pågående

Syfte och mål

Visionen för projektet är ett kraftigt ökat användande av digitala plattformar i värdekedjor i svensk tillverkningsindustrin. Projektets mål är ökad digital mognad och kunskap om digitalisering av värdekedjor och därmed öka tillverkningsindustrins utnyttjande av digitalisering. Detta görs genom att höja tillverkningsindustrins digitaliseringsnivå, ökad användning av digitala plattformar, bättre interoperabilitet mellan aktörer i värdekedjor och utökad kunskap. Ett delmål är att bygga valideringstjänster i testbädden SII-Lab för mätning av digitaliseringsnivå.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna av ökad digitalisering av industrins värdeflöden är bl.a. ökad konkurrenskraft, hög resiliens mot störningar och oväntade händelser samt högre effektivitet och samarbete i nätverk. Detta bidrar till svensks industris omställningsförmåga och anpassningsmöjligheter i en föränderlig värld.

Planerat upplägg och genomförande

Tre värdekedjor utgör basen för utvecklingsarbetet. Arbetssätt och digitaliseringsnivå kartläggs, potentiella förbättringsförslag identifieras och prioriteras för demonstratorer i SII-Lab. Projektet kommer att skapa aktiviteter för kunskaps och erfarenhetsutbyte inom projektkonsortiet och externt. Resultat och insikter rörande digitalisering av värdekedjor paketeras i Teknikworkshop, Ingenjör-4.0 modul och i Reseguiden. DSP VIP-Lounge inkluderar företag som aktivt följer projektet men som inte deltar i arbetet med värdekedjorna för att skapa större spridning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2021

Diarienummer 2021-02421

Statistik för sidan