Digitala Prototyper

Diarienummer
Koordinator Eksjö kommun - Campus i12
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

En grundstruktur för presentation av området ´digitala prototyper´ (Digital prototyping) är nu framtagen för att pedagogiskt presentera av de olika ingående områdena. Efter genomförd definition av struktur och sammanhang har existerande resurser på nätet, bland annat inom de ledande programvarutillverkarnas webbplatser sammanställts. Materialet struktureras och kompletteras för att erbjuda en helhet inkluderande instuderingssuppgifter med avsikt att skapa fördjupning. Materialet är publicerat på en modern webbplats med communityfunktioner.

Resultat och förväntade effekter

Materialet kommer att introducera ´Digitala prototyper´ (Digital Prototyping) för både studenter och yrkesverksamma med CAD-inriktning. De långsiktiga nyttoeffekterna är helt beroende på vilken användning webbplatsen får då den är designad för kollaboration och därför är användarnas engagemang avgörande för den långsiktiga relevansen för projektet. Initialt är Campus i12 (Tekniska Högskolan i Jönköping) och branschföreningen för Sveriges formbestämmare (Swesurf) engagerade och utgör grundbulken av användare vilket skapar goda förutsättningar inför framtiden.

Upplägg och genomförande

Den korta projekttiden gjorde att fokus fick läggas på att utveckla god funktionalitet för att webbplatsen skall kunna utvecklas användardrivet efter projekttiden vilket har gått enligt plan. Webbplatsen innehåller det material projektet hade för avsikt att samla och dessutom samtliga avgörande funktioner för att den skall kunna utvecklas efter projekttiden genom avancerad community-funktionalitet. Projektet har också engagerat resurser som ser en långsiktig nytta med den framtagna webbplatsen och insatserna kommer nu fortsätta också efter projekttiden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.