Digital MatchMaking

Diarienummer
Koordinator SÖDERTÄLJE SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2020 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationer i krisens spår
Ansökningsomgång Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Syfte och mål

Syftet är dels att skapa förutsättningar för startups med fysiska produkter att gå från prototypfasen till att producera produkter på ett hållbart sätt mha regionala leverantörer, att bidra till att leverantörerna kan bredda sin produktportfölj och öka sin omställnings- och industrialiseringsförmåga för nya produkter, och dels att testa en digital lösning för match-making i en tid av social distansering. Målet är att stödja startups med fysiska produkter att under rådande kris hitta matchande regionala leverantörer med syfte att kunna starta produktion i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser testa digital lösning där startups matchas med leverantörer för att skapa lokala produktionssamarbeten. Projektet levererar en dellösning som i sin enkelhet bidrar till tre kritiska problemområden; 1) Stöd till svenska hårdvaru-startups i fasen mellan prototyp och volymproduktion 2) Möjligheter för SME att i kristid testa produktion av nya produkter i liten skala med långsiktigt mål att 3) Öka produktion i Sverige för att bibehålla jobb och konkurrenskraft samt minska sårbarheten med globala leverantörskedjor

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas av Södertälje Science Park (SSCP) med projektledare samt i stark samverkan med KTH Södertälje. Genom en digital lösning matchas startup-bolagen med leverantörer och varje startup-bolag tilldelas en erfaren produktionsexpert som ger innovatörerna situationsanpassad coachning och handfast hjälp i diskussionerna med leverantören (där bland annat produktionsteknisk terminologi kan innebära en barriär). Det följs upp med en konkret handlingsplan för att öka chanserna till nya produktionssamarbeten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 juni 2020

Diarienummer 2020-02152

Statistik för sidan