Dieselutombordsmotor

Diarienummer
Koordinator Marinediesel Sweden AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2011
Status Avslutat