Development of an innovative compression sleeve for breast cancer-related arm lymphoedema

Diarienummer 2018-03866
Koordinator PRESSCISE AB
Bidrag från Vinnova 940 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration projects involving medical technology 2018

Syfte och mål

Lymfödem är ett progressivt, kroniskt tillstånd som påverkar ett stort antal människor och deras fysiska och psykosociala hälsa. Den främsta orsaken är en bieffekt av cancerbehandling, där förekomsten hos bröstcancerpatienter är 12-60%. Under projektet kommer en innovativ kompressionstub för armar, utvecklas i ett samarbete mellan PressCise AB och Fysioterapi Sahlgrenska. Armtuben kommer att valideras och verifieras på patienter med bröstcancerrelaterat armlymfödem.

Förväntade effekter och resultat

Den låga passformen och patientföljsamheten med dagens standard-tuber samt höga kostnader för måttbeställda tuber leder antingen till mycket dålig eller mycket dyr medicinsk behandling. En effektivare behandling skulle resultera i flera fördelar. För patienten skulle det innebära minskat lymfödem, mindre smärta, kortare sjukskrivning, bättre komfort och rörlighet och en övergripande bättre livskvalitet. En bättre kompressionstub skulle också innebära billigare (kortare) behandlingar, färre sjukhusbesök och lägre försäkringskostnader för sjukskrivning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat på tre arbetspaket (AP). Under AP 1 kommer fokus ligga på att ta fram en kravspecifiation samt produktutveckling, för att ta fram ett antal prototyper. Under AP 2 kommer prototyperna utvärderas i klinisk miljö, på patienter med bröstcancerrelaterat armlymfödem. Under AP 3 kommer fokus ligga på affärsutveckling och marknadsstrategier för hur man ska kommersialisera den slutgiltiga produkten.

Externa länkar

www.presscise.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.