Development of a Novel Heterogeneous Nanocatalysts

Diarienummer 2014-03367
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 100 002 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juni 2016
Status Avslutat