DEVELOPING BONE ACTIVE MOLECULE FUNCTIONALIZED BIOMATERIALS FOR PREVENTION/TREATMENT OF OSTEOPOROTIC FRACTURES

Diarienummer 2017-00269
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Ortopedi
Bidrag från Vinnova 4 950 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien
Ansökningsomgång Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Syfte och mål

I detta projektet vill vi bygga ben. Vi vill skapa ett bensubstitut som är bättre än alla tidigare kända metoder att läka en fraktur. De specifika målen är att -skapa ett bensubstitut som kan initiera benläkning och hindra fraktur på den kontralaterala sidan efter höftfraktur (prevention) -skapa ett bensubstitut som kan användas att läka frakturer som annars inte skulle läka (behandling) -utveckla ett nytt bensubstitut som inducerar benläkning även i tuffare förhållanden men samtidig är lätt och säkert att använda (feasibility)

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att 1 ta fram ett injicerbart bensubstitut som kan öka benmineralhalten i den kontralaterala höften efter fraktur och på detta sätt minska risken för en ny fraktur hos patienter med osteoporos. 2 ta fram ett injicerbart bensubstitut som kan läka icke-läkta frakturer eller förbättra infästningen av kirurgiska implantat och på detta sätt förbättra behandlingen av osteoporosfrakturer. Det förväntade utfallet är att minska lidande och kostnader efter osteoporosfrakturer. De utvecklade biomaterialen har en kommersiell potential.

Planerat upplägg och genomförande

Vi använder injicerbara bensubstitut vilka vi tillsätter ett protein (BMP) som gör mesenkymala stamceller benbildande, samt bisfosfonat vilket förlångsammar den cellmedierade ben-nedbrytningen. Vi kommer att använda ett kommersiellt bensubstitut från svensk partner men också ta fram ett nytt genom den indiska partnern. Vi kommer att pröva i djurmodell, utvärdera med mekanisk test, histologi samt med avancerad bildbehandling. Vid robusta resultat i djurförsök kommer vi att genomföra pilotserier hos människa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.