Detektering av explosiver

Diarienummer 2012-00197
Koordinator MARIBO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att påbörja studier kring hur lång tid det tar för gömda explosiver att kunna detekteras. 4 fallstudier har utförts med goda resultat. Flera nyttiga slutsatser har kunnat dras. Dock kom vi inte så långt med en modell som vi hoppats på.

Resultat och förväntade effekter

Fyra fall har utvärderats med givande utfall. För att få en komplett modell behövs studier av fler materialsystem.

Upplägg och genomförande

Studien bestod av kundbehovsanalsy, experimentplanering, experiment av 2 försöksfall, och utvärdering.

Externa länkar

Website Maribo AB

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.