Det svenska riskkapitalets utveckling och struktur i en internationell jämförelse

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att snabbt nå ut med information om bankkrisens effekter för den ekonomiska utvecklingen generellt och för möjligheten att finansiera små och medelstora företag i Sverige uppfylldes fullt ut. Konferensen var välbesökt och programmet väl balanserat. En uppföljande konferens på de fullständiga forskningsrapporten hålls den 30 januari.

Resultat och förväntade effekter

Kunskapen om den dagsaktuella situationen för de små och medelstora företagens kapitalsituation ökade betydligt genom att konferensen - som även gav en internationell överblick - arrangerades. Söderbloms slutrapport kommer ytterligare att sprida ljus över läget på den svenska marknaden.

Upplägg och genomförande

Konferensen den 30 november arrangerades som en halvdag, med såväl makroekonomiska analyser av läget i Europa som analyser och vittnesbörd av de små och medelstora svenska företagens finansieringsläge. Både akademiker, experter och praktiker medverkade i programmet. Söderbloms slutrapport. ´The current state of the venture capital industry in relation to other financing sources for startup firms´. Intresset för konferensen den 30 januari är mycket stort eftersom det fortfarande råder en genuin osäkerhet om

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.