Desarmering av gasflaskor

Diarienummer 2018-01925
Koordinator AB REALISATOR ROBOTICS
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Vid brand i kommersiella lokaler är sannolikheten stor för att gasflaskor påträffas. Då värmepåverkade gasflaskor kan explodera utgör dessa ett arbetsmiljöproblem och släckningsinsatserna blir därför mindre effektiva. Syftet med projektet är att effektivisera räddningstjänsternas arbete i samband med bränder där gasflaskor finns närvarande. Målet med projektet är att utveckla en patenterbar funktionsprototyp med vilken gasflaskor kan desarmeras på distans.

Förväntade effekter och resultat

En freedom-to-operate-studie förväntas visa att det finns ett fönster inom vilket den tänkta lösningen är patenterbar. Vidare förväntas projektet resultera i en fungerande applikationsprototyp färdig för inledande tester hos räddningstjänster. En effekt av dessa tester blir sannolikt att applikationen kommer att vidareutvecklas och optimeras så att den blir ytterligare lättanvänd, effektiv och vinner räddningstjänsternas förtroende.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis undersöks freedom-to-operate så att, om möjligt, en patenterbar teknisk lösning kan utvecklas. Därefter sker manuella tester kring lämpligt tillvägagångssätt för desarmeringen. När tekniken är utprovad manuellt automatiseras den och efter justeringar är applikationsprototypen klar inom ramen för detta projekt. Parallellt med detta tekniska arbete utvecklas bolagets patentpolicy.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.