Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Desarmering av gasflaskor

Diarienummer
Koordinator AB REALISATOR ROBOTICS
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018

Syfte och mål

Under projektets gång har företaget identifierat och demonstrerat en metod för desarmering av gasflaskor som är överlägsen de metoder som indikerades i ansökan. Metodens fulla potential och begränsningar behöver undersökas vidare. En studie av freedom-to-operate indikerar inga hinder för kommersialisering. Bolaget har fördjupat sin IP-strategi och blivit mer medvetet om styrkor, svagheter och sin position på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Den identifierade metoden har stor potential att bli ett verktyg för räddningstjänster världen över för att desarmera gasflaskor, framförallt acetylentuber. De i detta projekt uppnådda resultaten utgör en bra plattform för fortsatt utveckling och undersökning i syfte att utröna metodens fulla potential, begränsningar och tillämpningar. Utfallet är således något annorlunda än det som skisserades i ansökan men potentialmässigt är den nu använda metoden definitivt att föredra framför de ursprungliga tankarna i ansökan.

Upplägg och genomförande

Det relativt flexibla upplägget gav möjlighet att ytterligare reflektera över de i ansökan indikerade metoderna för desarmeringen och dess för- och nackdelar vilket var bra. Reflektionen ledde fram till den nu identifierade och demonstrerade metoden. Det som i det skedet talade för metoden var enkelheten att applicera den på gasflaskor jämfört med de indikerade metoderna. Det valda upplägget fungerade i stort sett bra även om ledtiderna för att demonstrera metoden var något längre än vad som ursprungligen förväntades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2018

Diarienummer 2018-01925

Statistik för sidan