DeProtion - Design, produktutveckling och kommunikation

Diarienummer 2017-02704
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

DeProtions syfte är att utveckla ett arbetssätt där man genom materialdriven produktutveckling kan skapa produkter med ett högre värde som har en design som tilltalar marknaden och därmed kan man öka sin konkurrenskraft. Genom att utveckla branschens sätt att ta fram produkter ser vi att vårt arbete kan utveckla branschen som helhet i hur vi kan skapa en ökad efterfrågan på svensk skogsråvara. Målet är att företagen i projektet ska nå marknaden med nya produkter och utveckla ett produktutvecklingsarbete som kan nyttja potentialen i digitala verktyg.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är en produktutvecklingsmodell som kan användas av träbranschen för att skapa produkter med mer kundvärde som nyttjar biobaserade material. Här förväntas företagen erhålla en möjlighet att nå nya kunder och marknader. Vidare kommer det digitala verktyget design automation att analyseras och anpassas till träbranschen, och här förväntas en halvering av ingenjörstiden vid utveckling och produktionsanpassning uppnås.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ingår i IPOS innovationsprojektet inom BioInnovations område Design&Construction där målet är att stötta produktutveckling genom en ökad förståelse för marknaden, hur man kan förstå och använda träbaserade material i många branscher samt hur digitala verktyg kan inkluderas i ett produktutvecklingsarbete för att effektivare nå marknaden. Inom projektet kommer LiU att leda och utföra huvuddelen av arbetet, där RISE och företagen i konsortiet (ITAB, Drömtrappor, SSC, Moelven, Stora Enso, Stolab) kommer att ingå som aktiva parter och TMF bidrar till bl a kunskapsspridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.