Den tredje industriella revolutionen.

Diarienummer 2013-02109
Koordinator ARITERM SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 187 019 kronor
Projektets löptid september 2013 - juli 2014
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Projektet har syftat till att Ariterm som behovsägare skall identifiera och implementera nya intäktsmöjligheter baserade på kompletterande tjänsteerbjudanden runt bolagets produkter. Dessa tjänster har möjliggjorts av att företagets produkter försetts med givare och internetkonnektivitet. Projektet har lett till att Ariterm tagit fram nya erbjudanden och mervärden mot sina kunder. Detta kommer att leda till kommersiell spridning av nya tjänster. Ariterm har också att fått nya verktyg och effektiva processer för affärs- och användarnära tjänsteutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till att Ariterm tagit fram nya erbjudanden och mervärden mot sina kunder. SH har kunnat komplettera sin agila metod för utveckling av ITbaserade tjänster med en affärs-och användarnära metod för kravformulering. FKH kan på kommersiella grunder erbjuda metoder och erfarenheter av affärs- och användarnära tjänsteutveckling mot svensk industri. SP har producerat bidrag till svensk tjänsteforskning genom att praktisk pröva kunskap om tjänsteutveckling och genom att testa metoder kring användarnära tjänsteutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har identifierat ett antal möjliga nya affärer, eller möjligheter till kostnadsbesparingar och har genomfört utveckling av teknisk grundfunktionalitet (´tjänsteplattform´) och dessutom några tjänster rikatde mot slutkunder och installatörer. Projektet har genomförts enligt en beprövad modell som tydligt involverat slutanvändare (och installatörer) under hela processen. Centralt för forskningsinsatsen (SP) har varit att både bidra till och dokumentera samarbetsprocessen mellan konsortiets aktörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.