Dela studieanteckningar

Diarienummer 2018-01893
Koordinator WHITELINES AB
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa möjligheter för studenter att dela med sig av sitt lärande och lära av varandra. Målet är att utveckla en digital plattform för delning av anteckningar som använts och bedömts av 1000 st studenter vid projektets slut.

Förväntade effekter och resultat

Effekten är att studenter får bättre tillgång till högkvalitativa anteckningar. Resultatet är att fler studenter kan tillgodogöra sig kvalitativ utbildning oavsett geografisk plats eller kontaktnät.

Planerat upplägg och genomförande

Vi når projektmålen genom ett projekt som omfattar teknikutveckling där vi börjar på TRL 5 och tar oss in i TRL 6 genom användartester av plattformen. För att förbereda för fortsatt utveckling efter detta projekt kommer en plan tas fram för utveckling av de funktioner användarna efterfrågat utifrån den ökade marknadskunskap som vi fått genom projektet.

Externa länkar

whitelinespaper.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.