DC-Odling

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS North
Bidrag från Vinnova 4 633 813 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Syftet är att hitta tekniska, ekonomiska och sociala synergier mellan växthus (VH) och datacenter (DC) som bidrar till att göra jordbruket mer konkurrenskraftigt och hållbart i Norden, med följande frågeställningar och mål: - Hur kan restvärme från DC utnyttjas för att tillgodose VH på ett energi- och kostnadseffektivt sätt? - Vilken är den socioekonomiska potentialen i att integrera GH och DC? - Att planera och styra hållbara strategier i stads- och landsbygdssammanhang för att öka de sociala och ekonomiska aktiviteter som kan öka antalet GH-grönsaksodlingar och jordbrukare.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att stödja alla som är intresserade av urban-odling genom att erbjuda kostnadseffektiva lösningar där lågvärdig spillvärme utgör den primära värmekällan. Vidare ska även fokus vara på grupper med särskilda sociala och ekonomiska behov. Resultatet kommer att kommuniceras med myndigheter och andra aktörer som spelar en viktig roll i beslutsfattandet. Dessutom vill vi stödja de teknologi- och affärsutvecklingsområden som kan relateras till IKT, vilket kommer att leda till en förstärkt jämställdhet inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Våra tre arbetspaket (WP) utgör en återkopplingsslinga där ett WP informerar ett annan, WP:s kan även köras samtidigt. WP1 DC - GH-simuleringar: simuleringsmodeller som användas på ett iterativt sätt för att optimera växthuskoncept. Visualiseringar kommer att skapas med BIM och Virtual reality. WP2 Sociala synergier: Detta WP samlar fokusgrupper och genomför intervjuer med befintliga bönder, nya jordbrukare och andra livsmedelsrelaterade samhällssektorer. . WP3 Intressentsamarbete: Syftet med detta WP är att täcka behoven hos institutionella intressenter och kommuner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04156

Statistik för sidan