Databas över europeisk forskning och innovation inom samhällsbyggnad

Diarienummer
Koordinator Åke Skarendahl Aktiebolag - Åke Skarendahl AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Projektets mål har varit att öka spridningen av de värden som skapas av forsknings och innovations-arbete inom den europeiska samhällsbyggnadssektorn. Projektet har utvecklat ett användargränssnitt och en web-plats för att kunna erbjuda on-line sökning inom en tidigare utvecklad databas innehållande över 500 europeiska F&I-projekt. Inom projektet har även den potentiella kundbasen analyserats och en affärsmodell har valts. I modellen har även frågan om underhåll och uppdatering beaktats. Projektet har uppfyllt sökandes målsättning.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat har inneburit det sista steget i hela utvecklingen av den avsedda tjänsten som innehåller de fyra delarna: 1) Sökning i fri text i databas på ämne, program, land, parter. 2) Länkar till Europeiska F&I-program 3) Länkar till aktuella utlysningstexter 4)´ News alerts´ till registrerade användare om nya utlysningar och annan signifikant ny information inom basens målområde. Marknadsintroduktion riktad till potentiella licenstagare planeras ske under våren 2012 efter slutliga pilottester och i takt med att överenskommelser sluts med samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

Projektet har ägnats åt utformning av funktionskrav för användargränssnittet, upphandling av ICT-verktyg och dialog med leverantören. Prov och korrigeringar för såväl bas som sökverktyg har genomförts. Kundnyttoaspekter har värderats och diskuterats med potentiella licenstagare och arbete med en kundbas har inletts. En affärsmodell har utvecklats och de första diskussionerna med potentiella samarbetsparter har inletts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04191

Statistik för sidan