Crowd Event System

Diarienummer 2014-02220
Koordinator LBC Games AB
Bidrag från Vinnova 432 353 kronor
Projektets löptid juli 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har resulterat i en lyckad prototyp implementerad för spelet Games of Glory och integrerad med Twitch (tjänst för videoströmmar av pågående e-sportsmatcher).

Resultat och förväntade effekter

Vi har byggt en prototyp som fungerar väl i spelet Games of Glory. För att verkligen vara användbart behöver dock systemet ett *stort* antal åskådare, något vi ännu inte har sett för Games of Glory. I sin nuvarande form är systemet en användbar prototyp som visar på systemets potential och är lämplig att presentera för framtida partners (det skulle till exempel vara relativt enkelt att göra en integration/anpassning för ett annat spel, och/eller med en annan streaming-tjänst än Twitch).

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av LBC Games AB i Stockholm i samarbete med Lightbulb Crew SAS i Paris.

Externa länkar

Games of Glory

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.