COUNTERSTROKE: Planering och skrivande av FP7-ansökan steg 2

Diarienummer
Koordinator Affibody AB
Bidrag från Vinnova 114 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat