COUNTERSTROKE: FP7-ansökan, Förhandlingsstöd

Diarienummer 2013-02757
Koordinator Affibody AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - augusti 2013
Status Avslutat