COSAS

Diarienummer 2012-04486
Koordinator CREO DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 90 960 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat