Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Construction and Design, koordinering

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Skellefteå
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med koordineringsförstudien är att ta fram en gemensam ansökan till ett slutligt koordineringsprojekt som ska genomföras inom BioInnovation, Construction& Design. Det övergripande syftet med koordineringsprojektet är att stötta de enskilda delprojekten beviljande inom BioInnovation Construction & Design på olika sätt för att hitta gemensamma synergier mellan delprojekten, men även samordning, informationsspridning, administration och avtalsfrågor.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet påbörjades i slutet av december 2016 och avslutades med inlämning av ansökan till Vinnova den 2 maj. Ansökan resulterade i projektet IPOS Svenskt trä- Innovationspotential för det biobaserade samhället. Av de sju delprojekten som var med från början blev fyra stycken beviljande och ingår i IPOS. Delprojekten är; DP1. Design, produktutveckling & kommunikation DP2. Behovsstyrd egenskaps-anpassning av svensk skogsråvara, DP 3 Fasaden i staden Snabb, snygg, smart, DP 4 Bärande utomhusträ. Projekten ska pågå från 2017 till hösten 2020.

Upplägg och genomförande

Deltagare från alla 7 delprojekt har varit inbjudna till styrgruppsmöten och antalet personer varierat beroende på innehåll. Mer än 12 möten har genomförts och de har varit både fysiska och via Skype eller telefon. Dessutom har det varit möten inom BioInnovation. I arbetet har gemensamma utvecklingsaktiviteter identifieras; tydliggöra rollerna för de olika delprojekten; planera hur dessa kan genomföras samt att tillsammans med övriga projektledare planera vad som levereras från det strategiska projektet som helhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05499

Statistik för sidan