Compacta Steril

Diarienummer 2014-00349
Koordinator Compacta AB
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2015
Status Avslutat