Commercialization of new microdialysis probes for pre-clinical sampling of protein biomarkers

Diarienummer 2014-06316
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 184 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2016
Status Avslutat