Collaborative Centre for Applied AI with the University of Edinburgh to attract AI talents to Sweden

Diarienummer 2018-04643
Koordinator SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB - Sony Mobile Communications AB, LUND
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Developing a strong pipeline of talented international engineers and scientists who have a strong background in data science and artificial intelligence to Sweden through university of Edinburgh, UK( Europe’s leading university in artificial intelligence). But also through other European exchange student programs 2. Sponsor researchers and define research projects that can be of relevance to be applied to business in the use of AI through a Collaborative Centre for Applied Artificial Intelligence

Förväntade effekter och resultat

Purpose of the project is set as developing a strong pipeline of talented international engineers and scientists who have a strong background in data science and artificial intelligence to Sweden. Short term implementation will be to sponsor research students and define the research projects that can be of relevance to be applied to business in the use of AI.

Planerat upplägg och genomförande

Aktivitetens titel: Secondments Beskrivning: Lead researchers visiting their non-resident institution Startdatum: 01- 01- 2019 Slutdatum: 31 -03- 2020 Aktivitetens titel: All hands Lund in Edinburgh x 2 and weekly meetings We plan for all-hands in person kickoff and half-way meetings at Sony offices in Lund, quarterly meetings at University of Edinburgh, Startdatum: 01- 01- 2019 Slutdatum: 31 -03- 2020

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.