Cloud Sweden

Diarienummer
Koordinator DF Stockholm AB - DF Stockholm AB/Dataföreningen
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - mars 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att genom seminarier, webinarer och workshops öka kunskapen och kompetensen hos beslutsfattare vid upphandling av molnbaserade tjänster. Som underlag skulle vi arbeta fram riktlinjer och checklistor att fritt använda för alla intresserade. Vi har nått våra uppställda mål för projektet. Vi har genomfört de olika aktiviteter som vi planerade bl.a deltog vi på mässan easyFairs och genomförde både paneldebatter, seminarier och webinarer.

Resultat och förväntade effekter

Vi har nått det resultat av att sprida kunskap och kompetens om möjligheterna och riskerna med molnbaserade tjänster som vi hade satt upp. Effekten av vårt arbete är det för tidigt att uttala sig om då effekten av kunskapsintegrering tar längre tid att avläsa.

Upplägg och genomförande

Upplägget byggde på stor del ideellt arbete och det har fungerat mycket väl tack vare en stor oavlönad arbetsinsats av gruppernas medlemmar. Vår modell med kvalitetssäkring och kollegial utvärdering har också fungerat mycket väl. Vi har haft nöjet att i våra grupper ha med expertisen i Sverige inom de olika områdena och det har rönt stor uppskattning hos avnämarna att kunna få ta del av våra riktlinjer på ett lättillgängligt sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.