CLOSER 2019 - 2023

Diarienummer 2018-04637
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2023
Status Pågående

Syfte och mål

CLOSERs uppdrag är att vara en nationell kunskapsnod, projektinitierare och plattform för samverkan och demonstrationsprojekt för ökad transporteffektivitet. Målet är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

Förväntade effekter och resultat

Ett framgångsrikt innovationssystem förutsätter i växande utsträckning samverkan mellan akademi, näringsliv samt offentlig sektor. Detta händer inte av sig själv och det har under föregående period blivit tydligt att CLOSER behövs som en neutral nationell plattform för att möjliggöra samverkan på strategisk nivå där aktörer tillsammans identifierar utmaningar och driver projekt för att hitta lösningar. Detta ska bl a leda till att fler innovativa produkter och tjänster kommer ut på marknaden, att svenska företags konkurrenskraft samt svensk forskning kommer till nytta.

Planerat upplägg och genomförande

Inom de identifierade fokusområden länkas olika intressen som möjliggör systematiskt lärande och konkret samverkan mellan aktörer inom och övergripande mellan trafikslag. I rollen som kunskapsnod anordnar CLOSER regelbundna round-tables inom temaområden. Konferenser, workshops och doktorandnätverk bidrar också till kunskapsbyggande och -spridning. I rollen som projektverkstad sker projektinitiering och konsortiebyggande, konkreta förstudier och demonstrationsprojekt koordineras baserat på behov som framkommer i interaktionen mellan partners.

Externa länkar

https://closer.lindholmen.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.