CLOSER 2019 - 2023

Diarienummer 2018-04637
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2023
Status Pågående