Cirkulerande tumörceller som effektmarkör vid behandling med HuMax-IL8

Diarienummer 2014-02200
Koordinator Cormorant Pharmaceuticals AB
Bidrag från Vinnova 730 290 kronor
Projektets löptid juli 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att visa i en pre-klinisk modell att behandling med HuMax-IL8 kan minska tumörspridning. Avsikten var dessutom att i samma modell utvärdera möjligheten att mäta CTCs och att detta gick att påverka mha behandling med vårt läkemedel HuMax-IL8. Dessa resultat skulle sedan omsättas i en patentansökan avseende mätning av CTCs som en companion diagnostic - för att

Resultat och förväntade effekter

Vi kunde visa att behandling med HuMax-IL8 minskade tillväxten i en aggressiv modell av bröstcancer (xenograft MDA-MB-231). Dessutom kunde vi med hjälp av Fluxions plattform för bestämning av cirkulerande tumörceller visa att behandlingen med HuMax-IL8 i en bröstcancermodell verkligen ledde till minskat antal CTCs. Det är redan visat kliniskt att patienter med lägre antal CTCs har en bättre långsiktig överlevnadsprognos.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes mha en välkänd men aningen modifierad bröstcancermodell I möss. Den cancercellinje som anvädes anrikades för CD44 + celler, dvs cancerstamceller, vilket ledde till en mer aggressiv tillväxt och spridning i mössen, vilket underlättade mätning av effekt på tumörspridningen genom analysen av CTCs i blodet. Det lyckade utfallet på försöken ledde också till att vi kunde skicka in en patentansökan.

Externa länkar

Länk till företagets hemsida där projektet beskrivs ytterligare. Länk till beskrivning av den kliniska fas IB studien med HuMax-IL8 som startats på NCI, USA med CTC som biomarkör.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.