Cirkulär ekonomi i ett affärsekosystem: Integrerade sensorer och ny återvinningsteknik för tunga fordonsdäck

Diarienummer 2016-03356
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 674 476 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Projektet bygger kunskap för hur ett antal aktörer kan skapa ökad resursproduktivitet mha. materialbaserade IoT (Sakernas internet)-lösningar inom däckbranschen. Användningstid och återanvändning kan optimeras med integrerade sensorer genom att aktörerna får tillgång till realtidsinformation avseende däckens ´hälsa´ och ´hälsohistorik´. Projektet är unikt eftersom det både undersöker och testar de många aktörernas affärsbehov och drivkrafter i ett komplext affärsekosystem och lägger grunden för ett innovativt slutet material kretslopp.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i en plattform (verktygslåda och början på konsortium) för en demonstrator för ett avsevärt mycket mer cirkulärt materialflöde för tunga fordonsdäck än idag, samt vetenskapliga bidrag kring innovationsekonomiska förutsättningar och barriärer för cirkulär ekonomi. Projektets effekter bidrar till flera miljömål genom att bygga kunskap kring praktisk och kommersiell realisering av en cirkulär ekonomi som kan bidra till resurseffektiva kretslopp, god hushållning med naturresurser, effektiv energianvändning och mer hållbar konsumtion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår från ett konsortium av däckköpare, användare, producenter av slitbanor, regummerare, ÅV-teknikföretag, fordonsproducenter, däckverkstäder, avfallshanterare och sorterare. I 4 arbetspaket kartläggs drivkrafter/barriärer och framtida möjligheter kring sensorik/tjänstefiering. Verktyg för mäta miljöpåverkan av regummering vs återvinning utvecklas och tekniska möjligheter/affärserbjudanden valideras. Resultaten dokumenteras iform av forskningsbidrag och policyimplikationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.