Check Out V2

Diarienummer
Koordinator Doberman AB
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att skapa ett konkret exempel på den forskning Interactive Institute driver inom beslutsstöd och återkoppling för hållbar matkonsumtion. Projektet har skapat ett kommersiellt exempel på denna forskning som kan utvecklas till en fungerande tjänst, såväl som vara en dörröppnare för nya projekt. Nästa mål är fler exempel inom beslutsstöd för hållbara beteenden där projektets idéer skulle kunna utforskas inom ramen för fysiska butiker och andra brancher än livsmedelsbranchen.

Resultat och förväntade effekter

Målet om att hjälpa konsumenter till större miljöansvar resulterade i ett gränssnitt med ett poängsystem för måltiders klimatpåverkan i centrum, som gör det enkelt att jämföra måltider mot uppsatta mål. Det gick inte att utvärdera miljöeffekterna av tjänsten över en längre tid eftersom demonstratorn endast visar gränssnittet, men samtliga testpersoner i användartesterna visade sig positiva till det nya sättet att handla mat, planera sin veckomeny och få kontroll över sina val.

Upplägg och genomförande

Deltagarna har bidragit med respektive expertis. II som idémotor och bidragit med metoder för beslutsstöd och coatchning. Doberman med kunskap som tjänstedesign och Mataffären genom branschspecifik kunskap och kravställning. Planen har följts med undantaget att konceptutveckling och design krävde mer tid eftersom det inte redan existerar en s k ´best practise´. Därför var det viktigt att få tid att utveckla och utvärdera de olika valen som ledde fram till det resulterande konceptet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02801

Statistik för sidan