CETSA metod formattering och validering av kit

Diarienummer 2015-01941
Koordinator Pelago Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Vi hade tre delmål och arbetsområden i projektet: A) Utveckling och validering av CETSA metoden i homogena detektionsformat för ökat känslighet och kapacitet B) Jämförelse mot existerande CETSA classic test format C) Test av nya målproteiner och försöksmatricer Som tillsammans skulle möjliggöra en implementering av nya tjänster för Pelago Bioscience baserat på de nya detektionsformat

Resultat och förväntade effekter

Vi har under projekttiden hunnit med alla tre arbetsområden och uppnått målet att implementera nya tjänster som en del av vårt service-erbjudande. Detta genom etablering av ett strategisk samarbete med AstraZeneca och dels genom sub-licensiering av CETSA metoden till två internationella läkemedelsbolag.

Upplägg och genomförande

Projektet var forskningsintensivt, med ett mycket omfattande och ambitiöst upplägg. Vi har därför under projekttiden valt att fokusera på redan etablerade försöksmatricer och pre-validerade målproteiner. Detta för att säkra tillräckligt med jämförelses data till underlägg för våra diskussioner med framtida samarbetspartners. Detta strategiska val, att fokusera på befintliga målproteiner visade sig lyckat i och med att vi nu fortsätter utvecklingen i samarbete med AstraZeneca.

Externa länkar

Pelago Bioscience AB homepage

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.