Centrum för transportstudier etapp 2

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för transportstudier
Bidrag från Vinnova 28 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

This is described extensively in the evaluation report. Some highlights are: Strong publication record Strong presence at conferences Many members of scientific committees, editorial boards etc. Attracts leading/promising researchers Cooperation with leading international research environments Relevance through strong connection to applied policy making and appraisal Highly successful in attracting external funding

Resultat och förväntade effekter

Excellent research environment: - Access to excellent research networks - Contact with practitioners yield new research questions and keeps research relevant Facilitate knowledge exchange - Researchers put knowledge directly into use - Practitioners from the non-academic partners increase relevance of research - ´Single point of contact ´ getting help to find who knows Increase quality of decision support - Independent advice and analysis - Large pool of people: many viewpoints, handle complex tasks - Research results faster into practical use

Upplägg och genomförande

CTS har letts av en styrelse som sammanträtt omkring fem gånger per år, med representanter för alla parter. CTS har också haft en ledningsgrupp som skött det operativa arbetet, bestående av representanter för KTH och VTI samt föreståndare och biträdande föreståndare. Between 2011-2014, 167 individual researchers have worked in CTS projects (of which 34 PhD students).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.