Cellulär immunaktivering via cirkulerande antikroppar för behandling av kroniska sjukdomar

Diarienummer 2014-01155
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade initialt till vidareutveckling av en vaccinstrategi samt in vivo proof-of-concept för att använda ett syntetiskt peptidbaserat vaccin för behandling av spridd cancer. Vaccinet bygger på en patenterad peptidsekvens från tetanustoxin som kopplas till de peptider som ska aktivera vårt cellulära immunförsvar. På detta sätt förbättras upptaget och aktiveringen av våra immunceller. Projektet har nu genomgått genomgått PoC studier och alla planer är satta för att gå in i kliniska studier.

Resultat och förväntade effekter

Vi har med hjälpa av surrogatsystem identifierat mekanismen bakom teknologin och har identifierat byggstenar som optimerar dess kapacitet. Vi har en läkemedelskandidat som möter ett kliniskt behov identifierat behov. Vi har med hjälp av expertis tagit fram ett toxikologiskt program och är i slutfasen av GMP produktionen, med identifierad stabil produkt, och har tillsammans med konsulter identifierat den regulatoriska vägen i USA och EU. Genom dessa resultat har vi uppvisat PoC och förberett vaccinet för kliniska studier.

Upplägg och genomförande

BIOX programmet innebar att ett läkemedelsprojekt, från en akademisk innovation, har tagit klivet in i ett företag med mål att nå patienter. Forskare och entreprenörer samt konsulter har jobbat med att skapa ett vaccin som kan tas in i klinik. Vi har identifierat en konjugeringsmetod för generera stabila GMP konjugat samt jobbat aktivt med att identifiera den regulatoriska vägen framåt och identifierat ett toxprogram samt ett kliniskt program. Vi har attraherat investerare och därmed lyckats attrahera kapital och projektet har inte krävt en industriell partner.

Externa länkar

Company webpage

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.