Cellterapier via storskalig odling av pluripotenta stamceller

Diarienummer 2014-00310
Koordinator TAKARA BIO EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 2 879 790 kronor
Projektets löptid april 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

ökad försäljning avföretagets kommande odlingsmedium, effektivare produktion avföretagets nuvarande produkter, fler samarbeten med klinisk inriktning samt ackumulering av marknadsmaterial i syfte att attrahera potentiella kunder både avseende försäljning av medium och samarbetspartners inom klinisk forskning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gått över förväntan, mycket tack vare möjligheterna att kunna samarbeta med extern partner (iBET, Portugal). Data från projektet har redan kunnat användas i ´poster´-sammanhang i marknadsföringssyfte.Takara Bio Europe AB kommer att använda informationen dels som marknadsmaterial, men även som mycket värdefullt underlag för beslut om framtida investeringar gällande uppskalning av stamceller för terapiprojekt.

Upplägg och genomförande

Enligt fas 1-2 i projektplanen har Takara studerat möjliga bioreaktorer, och vidare optimerat odling i bioreaktor enligt fas 3. Nedan följer en kort summering av progressen.1)Kontrakt med iBET avslutat med mycket tillfredsställande resultat2)Etablerat uppskalad mediumtillverkning3)Optimering av medium för 3D suspensionsodlingar4)Validering av stabiliserande åtgärder för 3D odling5)Validering av flera cellinjer i suspensionsodlingsförsök6)Validering av frys/tiningsprotokoll

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.