Cavidi förstudie för ansökan till FP7 Hälsa-utlysning

Diarienummer 2011-02179
Koordinator Cavidi AB
Bidrag från Vinnova 66 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - februari 2012
Status Genomfört

Externa länkar

Cavidi hemsida