Catalysatorpilot

Diarienummer 2012-01047
Koordinator Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Catalysator är att, genom en rad events, samla innovatörer/entreprenörer, investerare och andra ´stakeholders´ inom startup-sfären i en cykel som ska hjälpa idéer genom de första livsstadierna. Projektet är lärande och har som mål att erbjuda satsningar som målgrupperna efterfrågar och därmed öka antalet startups i Sverige. De events som hittills genomförts har samlat över 800 människor i målgrupperna och givit stora möjligheter till nätverkande och faktiska resultat. I nästa års cykel kommer projektet expandera för att nå ännu fler.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet är främst ett aktivt bidragande till att öka antalet finansierade och genomförda, internet-relaterade, projekt. Resultatet ska uppnås genom en ökad satsning på de events som tidigare genomförts framgångsrikt och kombinera dem med ett mer långsiktigt affärsutvecklingsstöd. Projektet förväntas också generera en mängd data med vars hjälp forskning ska kunna utföras för att dra lärdomar om och förbättra affärsutvecklingsprocesser för tidiga start-ups i Sverige. Efter den första delen av cykeln ser vi ett gott utfall vad gäller de förväntade effekterna.

Upplägg och genomförande

Projektet startade Q2 2012 med upprättande av projektplan. Samtliga events har planerats i detalj i del-projektplaner. Projektstyrningssystemet PPS används för att styra och övervaka projektet. Genomförandet har gjorts på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Uppbyggandet av en bank med intressenter gör varje event lättare att förankra hos målgrupperna. Ju större banken blir desto mer information kan vi utvinna om vilka behov målgrupperna har. Eventen genomförs ofta med hjälp av nyckel-personer som kan aktivera stora och relevanta nätverk.

Externa länkar

http://www.internetfonden.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.