Camp Hoi

Diarienummer 2014-05592
Koordinator HOI FÖRLAG AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektets idé var att skapa ett spännande läs- och skrivläger för barn och ungdomar. Under projektets gång har vi genomfört intervjuer med både barn och vuxna samt gjort en grundlig analys av marknaden för läger i Sverige. Det har gett oss ett beslutsunderlag.

Resultat och förväntade effekter

Vår förhoppning var att få möjlighet att undersöka marknaden för barn- och ungdomsläger samt intresset för specifikt läs- och skrivläger för samma målgrupp. Vår tanke var att dels skaffa oss ett bra underlag för beslut om en kommersialisering, dels att få en bild av vilket innehåll och upplägg ett läger ska ha. En effekt av vår undersökning var att vi fick kontakter och intresse för idén på ett tidigt stadium vilket gjort att vi redan innan projekttidens slut fattade beslut om kommersialisering och lyckades etablera ett samarbete med Helsingborgs Stad.

Upplägg och genomförande

Marknadsundersökningen delades upp i två steg: 1. Marknadsanalys av marknadens storlek och konkurrenter eller alternativ för kunderna 2. Intervjuer med barn/ungdomar, föräldrar och andra med intresse för att en lägerverksamhet kan erbjudas Utifrån dessa data gjorde vi vissa slutsatser om innehåll och pris för ett läs- och skrivläger samt tog fram olika alternativ till hur lägren ska finansieras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.