Bygginnovationen II - Ledning och drift

Diarienummer 2011-01745
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 5 055 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Bygginnovationens övergripande syfte har varit att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor, vilket har uppnåtts genom att programmet har främjat kommersialisering av kunskap, lösningar och forskningsresultat samt förbättrat samverkan mellan samhällsbyggandet, forskningsinstituten och samarbetsorganisationen Sveriges Bygguniversitet. Särskilt prioriterade områden har varit hållbar tillväxt, informations- och kommunikationsteknik samt effektiva processer.

Resultat och förväntade effekter

Bygginnovationens utlysning har attraherat totalt 325 ansökningar, varav 302 ansökningar har granskats och bedömts av Bygginnovationens affärsråd. 119 bidrag har beviljats, varav 37 innovationsbidrag, 65 planeringsbidrag och 17 utvecklingsprojekt. Små och medelstora företag har haft en framträdande roll bland de projekt som fått stöd av Bygginnovationen. Inte mindre än 110 av de 119 projekt som beviljats härrör från ansökningar från SMF. Bygginnovationen har även bidragit till att öka mängden bygginriktade ansökningar till andra VINNOVA-utlysningar.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis lämnade Bygginnovationen tre slags bidrag: innovationsbidrag (max 50 kkr), planeringsbidrag (max 200 kkr) och utvecklingsbidrag (max 2 000 kkr). Från sommaren 2014 lades dock fokus endast på innovationsbidrag och planeringsbidrag. Inslaget av rådgivning från affärsrådet till sökande företag har varit ett viktigt som upplevts mycket positivt. Att ansökningar kunnat lämnas in fram till 15 arbetsdagar innan programstyrelsens sammanträden, som hållits åtta gånger/år, har gjort att de sökande upplevt att ansökningsprocessen är snabb, effektiv och obyråkratisk.

Externa länkar

www.bygginnovationen.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.