Bygg om ditt hus i 3D

Diarienummer 2015-01844
Koordinator SPOTSCALE AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Vårt mål med projektet var att testa metodik för att skapa sitt eget hus i fotorealistisk 3D och och kunna visualisera en utbyggnad. Tanken är att privatpersoner själva ska kunna modellera sitt hus på kort tid och sedan själva kunna modellera förändring av huset, ta mått mm i en app. Hela förfarandes ska vara enkelt och inga förkunskaper i CAD-program eller dyl ska krävas. Vi har i projektet testat och utvärderat detta med positiva resultat.

Resultat och förväntade effekter

Marknadsundersökningen visade stor intresse för produkten och en vilja att betala för den. Testerna av prototypen gav oss sedan positiv positiv feedback på insamlingsmetoden och applikationen samt förfinade krav för att ta produkten till marknaden. Tack vare det här projektet har vi verifierat prototypen och vår analys visar att produkten är skalbar. Vi har fått den kunskap vi behöver om hur produkten måste utformas och levereras för att lanseras på en bredare marknad.

Upplägg och genomförande

Projektet har omfattat förberedande intervjuer med husägare som ska bygga ut, bygglovshandläggare och bygghandeln. Därefter genomfördes en marknadsundersökning, där personer intervjuades utanför flertalet bygghandlar för att skapa en bredare bild av vad en prototyp bör innehålla för funktionalitet samt betalningsvilja för tjänsten. Ett antal frivilliga testare samlades också in. Därefter byggdes en prototyp och hårdvara införskaffades. Ett tiotal privatpersoner har sedan fått testa hela flödet från insamling till modellering i verktyget.

Externa länkar

www.spotscale.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.