Business verification of high potential HEALTH companies by STING

Diarienummer 2015-06515
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 1 701 672 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Under projektperioden har verifieringsstöd tillförts små och kunskapsintensiva företag inom Life Science området via en inkubatornära miljö. Sammantaget bedöms insatserna ha minskat osäkerheterna i företagen, ökat affärskompetensen och utvidgat nätverket hos entreprenörerna i företagen.

Resultat och förväntade effekter

Under projektperioden har ett 16 Life Science företag med ursprung från näringslivet och sjukvården erhållit verifieringsstöd från Sting. Affärsosäkerheter såsom marknads-, regulatoria-, hälsoekonomi-, IPR- och finansieringsfrågor har adresserats. Med hjälp av erfarna och kompetenta personer har lärdomar och insikter tidigt tillförts företagen och på så sätt bidragit till att företagen snabbare kunnat fokusera på sina kärnfrågor.

Upplägg och genomförande

Urval och kvalificering har kommit från Stockholmsregionens ”deal-flow”. Verifieringsstödet har behovsanpassats från varje startup-företag. Verifieringsföretaget har fått tillgång till erfarna och branschkunniga personer som de träffat regelbundet. Verifieringsprojektets längd har varierat mellan 1-6 månader och i de flesta fall har flera verifieringsfrågor adresserats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.