Burton Lee vecka45

Diarienummer 2012-03553
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB - InnovationskontorEtt
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att öka Linköpings Universitets kunskap inom samspelet mellan forskning, nyttiggörande, kommersialisering och finansiering uppnåddes till del trots allt.

Resultat och förväntade effekter

Den del av eventet som handlade om sveriges forskningsfinansiärer blev bra och en förväntad effekt av bättre och mer rätt fokuserade forskningsansökningar kan väntas.

Upplägg och genomförande

Klassisk föreläsande av kortare och längre slag fungerade utmärkt.

Externa länkar

http://vecka45.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.