BuildFlow - connecting the European construction industry

Diarienummer 2018-02233
Koordinator BYGGVARULISTAN I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi utvecklar och planerar att kommersialisera BuildFlow - en kraftfull plattform byggd på den senaste tekniken som kommer att omdefiniera kommunikationsmönstren mellan materialleverantörer, byggföretag och deras kunder. Projektets syfte och mål har varit att definiera en roadmap för utveckling, marknadsföring och lansering av en fullt fungerande BuildFlow plattform på internationella marknader.

Resultat och förväntade effekter

En väldefinierad plan har tagits fram och den ska nu ligga till grund för vidareutveckling av en svensk pilot for utrullning av BuildFlow på internationella marknader. Slutlig forväntad effekt är ett forbättrat och ökat digitalt flöde i handeln av byggmaterial.

Upplägg och genomförande

På valda marknader, UK och Tyskland, har marknadsundersökningar och research tagits fram för att kartlägga finansiell potential, konkurrenter, partners, kommunikationsmöjligheter och målgrupp. Forskningsmaterial för europa som helhet har även använts för att sammanställa en mer övergripande bild av byggindustrin i Europa.

Externa länkar

http://buildflow.io/ http://buildflow.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.