BuildFlow - connecting the European construction industry

Diarienummer 2018-02233
Koordinator BYGGVARULISTAN I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Byggvarulistan utvecklar och planerar att kommersialisera BuildFlow - en kraftfull plattform byggd på den senaste tekniken som kommer att omdefiniera kommunikationsmönstren mellan materialleverantörer, byggföretag och deras kunder. Projektets syfte och mål är att definiera en roadmap för utveckling, marknadsföring och lansering av en fullt fungerande BuildFlow plattform på internationella marknader.

Förväntade effekter och resultat

En väldefinierad plan som ska ligga till grund för vidareutveckling av en svensk pilot för utrullning av BuildFlow på internationella marknader. Slutlig förväntad effekt är ett förbättrat och ökat digitalt flöde i handeln av byggmaterial.

Planerat upplägg och genomförande

De utmaningar och lösningar som identifierats på den svenska marknaden ska jämföras och utvecklas mot internationella marknader. Skillnader i hantering och definition av byggmaterial ska undersökas och marknadsundersökningar för respektive marknad utföras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.