BRINN-2: Patientcentrerad innovation genom innovationsgrupper steg 2

Diarienummer 2017-04403
Koordinator Karlstads universitet - CTF - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 790 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att validera och sprida en metod för patientinvolvering genom innovationsgrupper som framtagits inom ramen för det VINNOVA-finansierade projekt BRINN. Ett mål är att validera metoden genom tester på kronikergrupper (diabetes, hjärtsvaga, astma och kol, samt psykisk ohälsa) och därefter registrera ett varumärke för att skydda och kvalitetssäkra metoden. Avseende spridning är målet att ta fram en skriftlig dokumentation av metoden, samt att etablera en certifieringskurs.

Förväntade effekter och resultat

Det finns en efterfrågan på validerade metoder att involvera patients perspektiv i vården för ökad patientcentrering. En validerad metod kan därför förväntas få en hög spridning och därmed bidra till ökat patientinflytandet i vården. Projektet kommer att leverera metoddokumentation i form av: en web-baserad presentation, en PDF-broschyr. Kännedom om metoden inom relevanta hälso- och sjukvårdskretsar kommer att åstadkommas genom ett SKL-seminarium. En certifierande uppdragsutbildning kommer att utvecklas av intermediären Uppdrags AB vid Karlstads universitet.

Planerat upplägg och genomförande

I samarbete mellan Kau och LiV kommer en validering att genomföras på tre innovationsgrupper med kroniskt sjuka. För att kvalitetssäkra metoden samt underlätta spridning kommer ett varumärke att registreras. En utbildning kommer att tas fram för att utbilda och certifiera deltagarna i metoden; ansvarig för denna del är Karlstads universitet Uppdrags AB. För ytterligare spridning av metodiken kommer material att publiceras för fri nedladdning. Ett informationsseminarium på SKL är planerat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.