Bredbandig Spektral Termometer - kontinuerligt mätsystem för tuffa miljöer

Diarienummer 2015-00833
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 2 531 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2014-06347-en

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att verifiera och validera ett affärskoncept kring en beröringsfri mätteknik baserad på BST (Broadband Spectral Thermometry) and Emmisivity Compensated Spectral Thermometry (ECSP), och fastställa vad som är den lämpligaste strategin för kommersialisering. Detta har gjorts genom att prototypsystem installerats på industrin och där kontinuerligt mätt temperatur, vilket verifierar tekniken. Affären anses verifierad i och med att en kommersialiseringspartner engagerats som avser satsa egna medel på utveckling av affären.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att prototypmätsystem baserade på grundtekniken BST har utvecklats för att nå krav från slutanvändande industri. Prototypsystemen har installerats i industrin där de visat att de bemöter industrins krav. En affärsanalys och kommersialiseringstrategi har tagits fram och en aktör för att kommersialisera tekniken har engagerats.

Upplägg och genomförande

Projektet är utfört i fyra faser där utveckling av teknik och utredning kring affären skett parallellt. Arbetet är utfört i nära samarbete med slutanvändande industrier, potentiella produktägare och instrumentleverantörer. Inför varje fas har tekniken och den kommersiella tillämpbarheten analyserats vilket legat till grund för om en ytterligare fas är berättigad, samt hur den ska genomföras. Det nära samarbetet med alla delar från värdekedjan har varit mycket värdefullt, och likaså det faktum att kopplingen mellan affär och teknik varit så stark.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.