Branschstyrd utnyttjande av de stora materialdata med maskininlärning

Diarienummer 2018-04297
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Artificiell intelligens baserade metoder kommer att användas för att accelerera sökandet efter multifunktionella legeringar. En maskininlärningsalgoritm kommer att utvecklas samt tränas för att relatera materialkomposition, struktur m.m. till egenskaper hämtade från öppna databaser och känd kunskap om hur material beter sig vid industriella förhållanden. Två världsledande svenska företag, inom fältet hårdmetallslegeringar, kommer att förse oss med information, vilken kommer att användas för att evaluera nitrider, karbider, oxider och hög entropi legeringar.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att utveckla ett verktyg, baserat på maskininlärning, som skall kunna användas för materialutforskning och styrka hårdmetallslegeringsindustrin. Mjukvaran kommer att anpassas till industriella plattformar. Vi kommer att leverera potentiell materialkandidater i flera kategorier för olika hårdmetallsapplikationer. Multifunktionalitet (piezoelektriska, pyroelektriska, etc.) av de lovande materialen kommer att undersökas av våra kollegor inom kompetenscentrumet FunMat-II. Projektet kommer att innebära en förnyelse för både industrin samt forskning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket: i) Datainsamling, ii) Kunskapsutvinning genom att använda maskininlärning samt iii) Resultatutvärdering. All insamlad och genererad data kommer att bli klassificerad enligt den information som de två världsledande företagen har försett oss med. Vi kommer att utnyttja våran breda kompetens som omfattar beräkningar för materialvetenskap till industriell expertis.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.