Brandtrycksventilator FPV

Diarienummer
Koordinator MATTIAS LEIJON PROJEKTLEDNING AB
Bidrag från Vinnova 64 676 kronor
Projektets löptid maj 2014 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Funktionen hos den produkt som vi vill utreda i projektet skulle möjliggöra ett helt nytt sätt att förhindra brandspridning via ventilationssystemet i byggnader. På grund av oanade konsekvenser av yttre förhållanden kring byggnader har vi efter beräkningar kunnat konstatera att produkten inte håller måttet för det breda användningsområde som var tänkt från början.

Resultat och förväntade effekter

Denna förstudie skulle verifiera de teoretiska förutsättningarna för idén avseende en brandtrycksventilator. Efter beräkningar och antaganden konstaterades att utfallet blev negativt och att förstudien därför inte genomförts som vi tänkt oss från början eftersom beräkningarna visat att avsedd funktion för brandtrycksventilatorn inte uppnås.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande av beräkningar och teoretisk verifiering genomfördes enligt planen och resulterade i en rapport med fullständiga beräkningar och analyser. Utredning av potential för FPV på marknaden genomfördes till viss del. Marknadsanalys via genomgång av eventuella konkurrerande lösningar på marknaden genomfördes enbart ytligt. Rapportering av förstudie sker enligt planen, dock med slutsatsen att brandtrycksventilatorn inte fungerar så som idén var från början.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-02362

Statistik för sidan