Brandrobot

Diarienummer
Koordinator AB REALISATOR MANAGEMENT CONSULTING
Bidrag från Vinnova 92 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - februari 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har på ett avgörande sätt gett vägledning om hur vi bör initiera den tekniska utvecklingen av Brandroboten samt hur produkten bör positioneras på marknaden. Ett antal intresserade kunder och samarbetspartners har identifierats. Detta har påverkat vår övergripande syn på hur Brandroboten tekniskt bör utvecklas och vilken funktionalitet som bör prioriteras för att ge produkten en särställning på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att vi för egna medel, i samarbete med högskolan, kommer att bygga en enkel Brandrobot för att visa ´Prof of Concept´ och få slutanvändarens synpunkter på den. Vidare kommer vi att söka medel och på andra sätt samverka för att utveckla den speciella funktionalitet som ska ge vår Brandrobot en särställning på marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har visat att vi har ett väl fungerande och balanserat team. Det har varit mycket givande med alla externa kontakter gentemot potentiella kunder och samarbetspartners som gett mycket teknisk-, affärs- och marknadskunskap. Vårt projektupplägg var bra men tidsramarna har upplevts som knappa pga sen info om beviljade medel, 3v juluppehåll för nationella och internationella kontakter samt att deadline för att söka F&V erb B är väldigt tätt inpå avslut för detta projekt (4 arb.dgr).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.